Atlas Marketing = Destinatie Marketing

Atlas Marketing is een full service destinatie marketing bureau gespecialiseerd in vraagstukken binnen de leisure en hospitality sector. Heeft u behoefte aan:

  • meer bezoekers aan uw land, provincie, regio, stad of attractie?
  • meer rendement uit uw huidige bezoekers?
  • meer kennis over de Nederlandse leisure- en hospitality industry?
  • een praktisch marketing plan?
  • een interne marketing analyse en inzicht in de sterke en zwakke punten van uw product of dienst?
  • een analyse van uw omgeving en de kansen en bedreigingen?
  • een partij die uw marketing en sales activiteiten uitvoert?
  • vertegenwoordiging van uw product of dienst in de Benelux, op de Duitse of Engelse markt?
  • productontwikkeling of productintroducties?

Dan kunt u Atlas Marketing  inschakelen voor het opstellen en uitvoeren van uw marketing strategie, of  voor antwoorden op al uw sales en PR vraagstukken. Tenslotte zijn deze onlosmakelijk verbonden met de gekozen marketing strategie.

U bent als land, provincie, regio, streek , stad of attractie altijd op zoek naar nieuwe gasten, maar deze zoektocht wordt steeds lastiger. Atlas Marketing is bedreven in het vinden van nieuwe gasten voor u. Door de inzet van bestaande en nieuwe marketing middelen, door salesactiviteiten en door het aangaan van relaties met de pers om aandacht te krijgen voor uw bijzondere locatie. Want iedere locatie is uniek, net zoals iedere gast uniek is.

Geen complexe en abstracte verhalen maar concrete plannen met een relevante onderbouwing op basis van een gedegen onderzoek. Hulp bij het maken van keuzen, het creëren van draagvlak en het uitwerken van plannen tot op het niveau van concrete activiteiten.

U wil vanzelfsprekend werken met vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen. Deze doelstellingen bepalen we samen. Efficiënt en volgens afspraak. U heeft contact met één aanspreekpersoon. Mocht de noodzakelijk expertise niet in huis zijn dan maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk van partners. Hierdoor kunt u genieten van een persoonlijke full service dienstverlening.