Diensten

Destinatie marketing advies

Ieder advies komt tot stand door middel van het doorlopen van een aantal stappen. Van analyse, tot het stellen van doelen, het formuleren van de juiste destinatie marketingstrategie, het opstellen van het marketingplan, het in kaart brengen van de kosten en baten tot en met de evaluatie. Atlas Marketing is ervaren in het doorlopen van deze stappen en heeft een heldere visie; het moet praktisch, efficiënt en uitvoerbaar zijn. Dus geen boekwerken die uiteindelijk in de lade verdwijnen maar een innovatief plan dat het doel helder omschrijft met een concrete uitwerking om het doel te bereiken.  Naast het opstellen van een plan hebben wij een hands-on mentaliteit en kunnen wij het plan ook uitvoeren.

Sales diensten

Ieder marketingplan dient te worden ondersteund door sales activiteiten om voor conversie te zorgen. Atlas Marketing kent de Nederlandse en internationale gastvrijheidsindustrie en weet uw doelgroep te bereiken. Niet door met hagel te schieten of door het optuigen van marketingcampagnes maar door concrete salesgerichte acties te ondernemen. Hierdoor worden onze activiteiten meetbaar en dragen ze bij aan uw succes.

PR management

Iedere waardevolle bijdrage in de media (online/offline) ontstaat door goed PR management. PR management draait om het aangaan en onderhouden van relaties. Zeker in deze tijd waarin naast betaalde media iedereen online een podium kan vinden voor het verkondigen van zijn/haar mening. Atlas Marketing werkt eerlijk , vanuit een visie en altijd in het belang van de relatie. Altijd creatief en op zoek naar de juiste ‘tone of voice’ om op de juiste manier op te vallen tussen alle andere zenders.

Full service vertegenwoordiging

De meest uitgebreide vorm van onze dienstverlening is full service vertegenwoordiging in de Benelux, op de Duitse of Engelse markt. Uw bestemming heeft een eigen DNA. Wij gaan met u op zoek naar dit DNA en delen dit met de gezamenlijk gekozen doelgroep. De keuze komt tot stand na een gedegen marketing  analyse. Dit leidt niet alleen tot meer bezoekers maar ook tot nieuwe ambassadeurs: tevreden bezoekers die enthousiast uw bestemming verlaten en daarover gaan vertellen.  U wil zichtbaar zijn op de Nederlandse markt maar ook weten wat de laatste ontwikkelingen zijn. U wil dat uw product actief wordt verkocht en dat de media wordt ingezet om de naamsbekendheid van uw product te vergroten. Bij de full service vertegenwoordiging komen alle aspecten van onze dienstverlening samen.